همه کشورها

آنلاین بازی: تنها در خانه

به اشتراک گذاشتن این بازی ها به اشتراک گذاشتن این بازی ها - facebookبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - google buzz به اشتراک گذاشتن این بازی ها - e-mail
تنها در خانه آنلاین بازی
"تنها در خانه"
باقی ماند در خانه به تنهایی و به طور ناگهانی توسط حمله موجودات عجیب و غریب؟ بلافاصله تا سلاح و فرستاده شده به تخریب است. فرار است برای زندگی ات.