همه کشورها

آنلاین بازی: موش بزرگ رستوران 2

به اشتراک گذاشتن این بازی ها به اشتراک گذاشتن این بازی ها - facebookبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - google buzz به اشتراک گذاشتن این بازی ها - e-mail
موش بزرگ رستوران 2 آنلاین بازی
"موش بزرگ رستوران 2"
می خواهم برای پولدار شدن؟ سپس به بازی در نقش یک همستر شروع و به تشویق خدمتکار به طور منظم است. با نگهداری مناسب و مدیریت سیاست های کافه، شما به راحتی می توانید از بد گویی کردن از مکان های بالا که مطمئن شوید که به پیاده روی هر روز خواهد تمام جنگل همسترها هستند. پول یدکی نه به دست آورده و صرف تمام فضای داخلی جدید، کلیه هزینه ها خواهد شد به عقب در آینده الزاما توسط تازه واردان امن پرداخت می شود.