همه کشورها

آنلاین بازی: باربی در یک سالن زیبایی

به اشتراک گذاشتن این بازی ها به اشتراک گذاشتن این بازی ها - facebookبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - twitterبه اشتراک گذاشتن این بازی ها - google buzz به اشتراک گذاشتن این بازی ها - e-mail
باربی در یک سالن زیبایی آنلاین بازی
"باربی در یک سالن زیبایی"
باربی در حال حاضر باید زیبا ترین بود! او نیاز به پاکسازی صورت، ماسک مغذی و بهترین آرایش. در این بازی شما به زیبایی چربی برای کمک به قهرمان ما را به عنوان زیبا داشته باشد. نیاز به چندین بار به عنوان فاز جداگانه ای برای پاکسازی شخص به روش های مختلف، درست یک ماسک به اعمال پس از پوست اطراف چشم، شستن همه چیز و را تشکیل می دهند.